Curry, ki je sicer značilen za Indijo, tokrat predstavljen v slovenski verziji.